ŽÁDOST o zaslání obrazové dokumentace prostřednictvím sytému ePACS

  Identifikace pacienta
Příjmení a jméno: Ročník
  Požadovaná vyšetření
Všechna vyšetření pacienta: ANO NE
  Vyšetření 1
Datum: Typ: RTG CT MR US MG SC  
  Vyšetření 2
Datum: Typ: RTG CT MR US MG SC  
  Vyšetření 3
Datum: Typ: RTG CT MR US MG SC  
  Odeslání
Cílové pracoviště:
  Identifikace žadatele
Jméno a příjmení: Název zařízení:
Telefon: e-mail:
  Odůvodnění
Položky formuláře nejsou ověřovány, na nesmyslná data nereagujeme. Stav žádosti bude odesílán na uvedený e-mail.